Cennik

Podatkowa księga przychodów i rozchodów  od 90 zł
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych/karta podatkowa  od 70 zł
Księgi handlowe  od 500 zł

Powyższe ceny stosuje się gdy firma nie zatrudnia pracowników, a liczba dokumentów nie przekracza 20 szt. miesięcznie.

Kadry i płace (obsługa ZUS właściciela firmy GRATIS)  od 20 zł  za osobę

 

Przedstawione powyżej ceny mają charakter orientacyjny i dotyczą usług kompleksowych świadczonych na podstawie umów o stałej współpracy. Oferowane przez Biuro Rachunkowe LERIT ceny na usługi księgowe uzależnione są od czynników decydujących o wielkości nakładów pracy niezbędnych do ich realizacji. Ceny podane są w kwotach netto.

 

Jeśli jednak powyższe dane nie są dla Państwa wystarczające, prosimy wysłać zapytanie na nasz adres mailowy biuro@lerit.pl zamieszczając w nim następujące informacje:

  • forma prawna firmy (np. firma jednoosobowa, spółka jawna, spółka z o.o.);
  • rodzaj prowadzonej działalności (np. usługi, handel, produkcja);
  • średnia liczba dokumentów w miesiącu (faktury sprzedażowe/kosztowe);
  • ilość zatrudnionych pracowników (umowa o pracę, umowa zlecenie/o dzieło);
  • forma opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt);
  • podlega/nie podlega VAT;
  • informacje dodatkowe - według uznania.